OTRZYMYWANIE NANOCZĄSTEK METALI W POLU PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO Z ZASTOSOWANIEM WYBRANYCH SUBSTANCJI REDUKUJĄCO-STABILIZUJĄCYCH

Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanocząstki metali, promieniowanie mikrofalowe, redukcja chemiczna

Streszczenie:

W poszukiwaniu bardziej wydajnych i ekologicznych metod otrzymywania nanocząstek metali, coraz częściej zwraca się uwagę na możliwość zastosowania różnych czynników fizycznych, wspomagających procesy syntezy. Celem niniejszej pracy badawczej była próba otrzymania monodyspersyjnych i stabilnych w czasie nanocząstek metalicznych na przykładzie nanosrebra i nanozłota. Zastosowano metodę redukcji chemicznej wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym. Czynnikami różnicującymi były warunki prowadzenia reakcji oraz wpływ wybranych parametrów na uzyskane nanomateriały. Kluczowym punktem badań była analiza spektrofotometryczna i analiza rozkładu wielkości nanocząstek oraz określenie ich stabilności w czasie. W większości przypadków otrzymano pożądany produkt, który jednak w zależności od warunków prowadzenia procesu, charakteryzował się różną wielkością i stabilnością nanocząstek.

Cytowanie:

Malina D., Pluta K., Sobczak-Kupiec A., Gąsior A. 2017, vol. 14. OTRZYMYWANIE NANOCZĄSTEK METALI W POLU PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO Z ZASTOSOWANIEM WYBRANYCH SUBSTANCJI REDUKUJĄCO-STABILIZUJĄCYCH. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (2)