ROZMIARY GRUNTÓW RÓŻNICZAN I MOŻLIWOŚCI ICH LIKWIDACJI NA PRZYKŁADZIE WSI GMINY SŁAWNO, POWIAT OPOCZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Słowa kluczowe: szachownica gruntów, grunty różniczan, scalenie gruntów, wymiana gruntów, kataster

Streszczenie:

W artykule zostały zaprezentowane rozmiary gruntów będące w szachownicy gruntów we wsiach gminy Sławno, położonej w centralnej Polsce województwo Łódzkie. Analiza dotyczyła powierzchni, liczby działek oraz liczby właścicieli. Badania przeprowadzono metodą tablic szachownicowych umożliwiających określenie rozmiarów występowania różniczan zamiejscowych i miejscowych. Takie ujęcie, pozwala na ustalenie wymian gruntów między nimi oraz ich likwidację w procesie prac scaleniowych. Geneza występowania zjawiska szachownicy gruntów jest ściśle powiązana z faktami historycznymi. Na skutek przejęcia sposobu rejestracji stanu faktycznego i prawnego gruntów, od państw zaborców, u schyłku XIX wieku, w katastrze polskim zauważa się do dnia dzisiejszego wiele nieścisłości. Część z nich wynika z różnic w zakresie definicji obiektów katastralnych w zaborze austriackim, pruskim oraz rosyjskim oraz specyfiki prawa dziedziczenia gruntów. Terytorium Polski jest zróżnicowane co do stopnia nasilenia oraz kształtu i wymiarów szachownicy gruntów. Można wiec powiedzieć że badane zjawisko ma charakter lokalny o którym decyduje wspomniany wcześniej czynnik geograficzno-historyczny.

Cytowanie:

Mika M., Len P. 2017, vol. 14. ROZMIARY GRUNTÓW RÓŻNICZAN I MOŻLIWOŚCI ICH LIKWIDACJI NA PRZYKŁADZIE WSI GMINY SŁAWNO, POWIAT OPOCZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (1)