ORGANIZACJA, PRODUKTYWNOŚĆ ORAZ DOCHODOWOŚĆ EKOLOGICZNYCH I KONWENCJONALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH UKIERUNKOWANYCH NA CHÓW BYDŁA MLECZNEGO

Słowa kluczowe: konwencjonalne i ekologiczne gospodarstwa mleczne, organizacja, produktywność, dochodowość, Polska.

Streszczenie:

Głównym celem badań była analiza porównawcza organizacji, produktywności oraz dochodowości konwencjonalnych i ekologicznych gospodarstw rolnych ukierunkowanych na chów bydła mlecznego. W badaniach wykorzystano dane statystyczne w postaci szeregów czasowych z systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (FADN). Badania wykazały, że produktywność i dochodowość w gospodarstwach ekologicznych były znacząco niższe niż w gospodarstwach konwencjonalnych. Wynikało to w głównej mierze z mniejszej skali działalności mierzonej powierzchnią użytków rolnych i wielkością stad oraz z wyraźnie mniejszej wydajności mlecznej krów.

Cytowanie:

Gołaś Z. 2017, vol. 14. ORGANIZACJA, PRODUKTYWNOŚĆ ORAZ DOCHODOWOŚĆ EKOLOGICZNYCH I KONWENCJONALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH UKIERUNKOWANYCH NA CHÓW BYDŁA MLECZNEGO. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (1)