WPŁYW NAWADNIANIA PODKORONOWEGO NA PLONOWANIE JABŁONI W WARUNKACH SADU PRODUKCYJNEGO

Słowa kluczowe: nawadnianie podkoronowe, sad jabłoniowy, plon owoców

Streszczenie:

W pracy przedstawiono ocenę wpływu nawadniania podkoronowego na plonowanie jabłoni Fuji Kiku, w trzecim roku owocowania w okresie wegetacyjnym 2014 roku. W okresie wegetacyjnym 2014 roku, charakteryzującym się sumą opadów wyższą od średniej z wielolecia o 90 mm, wystąpiły dłuższe okresy bezopadowe, które spowodowały zastosowanie uzupełniającego nawadniania, dawką sumaryczną w ilości 80 mm. Spowodowała ona przyrost plonu jabłoni o 1,8·t ha-1 w stosunku do plonu uzyskanego z sadu nienawadnianego (kontrolnego).

Cytowanie:

Kozaczyk P., Stachowski P., Liberacki D. 2017, vol. 14. WPŁYW NAWADNIANIA PODKORONOWEGO NA PLONOWANIE JABŁONI W WARUNKACH SADU PRODUKCYJNEGO. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (1)