OCENA NAWADNIANIA KROPLOWEGO W UPRAWIE POMIDORA SZKLARNIOWEGO W WARUNKACH PRODUKCYJNYCH

Słowa kluczowe: szklarnie, uprawa i nawadnianie kroplowe pomidora

Streszczenie:

Celem pracy była ocena nawodnienia kroplowego w uprawie pomidora, prowadzonego w szklarniach jako najbardziej ekonomicznego i powszechnie stosowanego systemu nawodnień. Obiektem badań było gospodarstwo ogrodnicze o powierzchni 2 ha, położone 20 km od Kalisza w miejscowości Szczytniki.
W gospodarstwie zastosowano nawadnianie kroplowe uprawy pomidora w ilości 50000 roślin. Wybrany sposób nawadniania spowodował skrócenie czasu pracy, zmniejszenie nakładów na jednostkę produkcji oraz wzrost wydajności pracy. Uprawa pomidora odbywała się na wełnie mineralnej, dlatego niezbędne stało się systematyczne nawadnianie powiązane z dozowaniem roztworów, w których zawartość składników pokarmowych wymaga dostosowania do określonej fazy wzrostu rośliny z uwzględnieniem indywidualnych wymagań odmiany.

Cytowanie:

Liberacki D., Stachowski P., Kozaczyk P. 2017, vol. 14. OCENA NAWADNIANIA KROPLOWEGO W UPRAWIE POMIDORA SZKLARNIOWEGO W WARUNKACH PRODUKCYJNYCH. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (1)