Analiza wydzielanego biogazu z wsadów skomponowanych na bazie dostępnych frakcji w gospodarstwie rolnym

Słowa kluczowe: Fermentacja metanowa, biogaz, biomasa rolnicza

Streszczenie:

Analizie podano podłoża skomponowane na bazie wytłoków jabłkowych, wysłodków bura-czanych, pulpy ziemniaczanej oraz CCM (Corn-Cob-Mix). W wykonanych podłożach wyznaczono zawartości wilgoci, a następnie podano rozdrobnieniu i uwodniono do wilgotności 90%. Wykonane wsady umieszczono w fermentorach, proces prowadzono przez 30 dni. W pracy przedstawiono wyniki ilości i jakości uzyskanego biogazu. Największe opóźnienie fermentacji odnotowano dla podłoża wykonanego na bazie CCM. Biogaz uzyskany z wysłodków buraczanych charakteryzował się najwyższym poziomem zawartości CH4 (66%). Przeprowadzone badania wykazały, iż analizowane masy organiczne z powodzeniem mogą być używane jako substrat do biogazowni rolniczej. Z podłoża wykonanego na bazie wycierki ziemniaczanej uzyskano najmniejszą ilość biogazu tj. 90 Ndm3•kg-1 s.m., największym wydzielanie biogazu charakteryzował się wsad wykonany z CCM (240 Ndm3•kg-1 s.m.).

Cytowanie:

Sikora J., Mruk B. 2016, vol. 13. Analiza wydzielanego biogazu z wsadów skomponowanych na bazie dostępnych frakcji w gospodarstwie rolnym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016, vol. 13/ III (2 (Jun 2016))