Wpływ ilości fotoinicjatora na właściwości i strukturę matrycy hydrożelowej

Słowa kluczowe: hydrożele, fotopolimeryzacja, chitozan, fotoinicjator, absorpcja, stopień usieciowania

Streszczenie:

W pracy przedstawiono syntezę materiałów hydrożelowych metodą fotopolimeryzacji. Zsyntezowano szereg materiałów różniących się zawartością fotoinicjatora oraz przeprowadzono badanie zdolności pęcznienia i inkubację. Wykonano pomiar kątów zwilżania i analizę spektroskopową FT-IR. Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono wpływ ilości fotoinicjatora na budowę materiału polimerowego. Zsyntezowane materiały cechowały się różną strukturą usieciowania, a co za tym idzie różnymi właściwościami. Możliwość modyfikacji struktury stwarza większe możliwości w zastosowaniach tych materiałów.

Cytowanie:

Kudłacik S., Drabczyk A., Bialik-Wąs K., Tyliszczak B. 2016, vol. 13. Wpływ ilości fotoinicjatora na właściwości i strukturę matrycy hydrożelowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016, vol. 13/ II (2 (Jun 2016))