Wpływ promieniowania mikrofalowego oraz UV na właściwości hydrożeli chitozanowych

Słowa kluczowe: hydrożele, chitozan, Beetosan, promieniowanie UV, promieniowanie mikrofalowe

Streszczenie:

W prezentowanym artykule porównano wpływ promieniowania mikrofalowego oraz UV na przebieg reakcji sieciowania hydrożeli chitozanowych. Syntezy prowadzono zarówno w oparciu o chitozan komercyjny, jak i Beetosan - chitozan pochodzący z pszczół z osypu zimowego oraz dla układów mieszanych chitozan - Beetosan. Otrzymane materiały hydrożelowe zostały poddane badaniom zdolności pęcznienia
i badaniom inkubacyjnym w wodzie destylowanej oraz symulowanych płynach ustrojowych. Ponadto, dla wybranych układów określono morfologię powierzchni przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego. Wyznaczono również kąty zwilżania θ metodą geometryczną poprzez naniesienie kropli cieczy na powierzchnię badanego materiału.

Cytowanie:

Bialik-Wąs K., Kudłacik S., Drabczyk A., Tyliszczak B. 2016, vol. 13. Wpływ promieniowania mikrofalowego oraz UV na właściwości hydrożeli chitozanowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016, vol. 13/ II (2 (Jun 2016))