Rolnicza przestrzeń produkcyjna – ocena i możliwości jej poprawy, na przykładzie Rudnik Stróży

Słowa kluczowe: rozłóg gospodarstwa rolnego, struktura przestrzenna gruntów, scalenie gruntów

Streszczenie:

W opracowaniu przedstawione zostaną badania obejmujące ocenę istniejącego stanu gruntów gospodarstw rolnych w miejscowości Rudnik Stróża - woj. podkarpackie. Materiał badawczy obejmie wszystkie grunty należące do osób zamieszkujących badaną wieś. Wykorzystane dane źródłowe pozyskane zostaną z katastru nieruchomości a zastosowanie narzędzi informatycznych pozwoli na określenie niezbędnych parametrów przestrzennego ukształtowania działek i gospodarstw we wsi. Podstawowym elementem badań będą ciągłe części działek ewidencyjnych, objętych jedną formą użytkowania. Szczegółowe badania dotyczyć będą oceny działek ornych i działek z trwałym użytkiem zielonym oraz ich rozmieszczenia we wsi. Uzyskany wynik umożliwi określenie pozytywnych i negatywnych stron badanego układu gruntowego wskazując niezbędne przemiany w zakresie jego poprawy.

Cytowanie:

Gniadek J., Janus J., Ostrowska R. 2016, vol. 13. Rolnicza przestrzeń produkcyjna – ocena i możliwości jej poprawy, na przykładzie Rudnik Stróży. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016, vol. 13/ II (1 (Apr 2016))