Pomiar objętości złóż kopalni odkrywkowej na podstawie lotniczego skaningu laserowego

Słowa kluczowe: chmura punktów, model 3D, kopalnia.

Streszczenie:

Lotniczy skaning laserowy to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się technologia. Jest to metoda szybkiego pozyskiwania danych cyfrowych na temat powierzchni terenu oraz jego pokrycia. Chmura punktów rejestrowana przez skaner lotniczy posiada na tyle dużą dokładność, aby można było ją wykorzystać do wielu rodzajów opracowań np.: pomiarów objętości mas ziemnych czy wydobytego materiału skalnego w kopalniach odkrywkowych. Celem opracowania był pomiar objętości wydobytych złóż kopalni odkrywkowej w Krapkowicach. Do pracy z chmurą punktów oprócz popularnego oprogramowania AutoCAD wykorzystano programy - GOM Inpesct V8 oraz MeshLab. Chmurę punktów oczyszczono ze zbędnych elementów a następnie w procesie poligonizacji został na jej podstawie wykonany model 3D terenu w postaci mesha. Objętość złóż zmierzono na podstawie bryły przestrzennej wpasowanej pomiędzy model terenu, a płaszczyznę przyjętą, jako powierzchnię terenu kopalni przed rozpoczęciem wydobycia. Efekt końcowy prac spełnił początkowe założenia i potwierdził przydatność lotniczego skaningu laserowego w tego typu pracach. Z pewnością w przyszłości technologia ta będzie udoskonalana i zastąpi niektóre tradycyjne metody pomiarowe.

Cytowanie:

Piech I., Kwoczyńska B., Słowik D. 2016, vol. 13. Pomiar objętości złóż kopalni odkrywkowej na podstawie lotniczego skaningu laserowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016, vol. 13/ II (1 (Apr 2016))