Wykorzystanie materiałów reaktywnych w systemach zagospodarowania wody opadowej w osiedlach mieszkaniowych

Słowa kluczowe: FerroSorp®, fosfor, opoka, wody opadowe, zbiornik retencyjny

Streszczenie:

Zanieczyszczenia powietrza, hałas, wszechobecny ruch i towarzyszący im stres powodują, że życie w mieście nie jest dla człowieka korzystne. Dodatkowo zabudowa i związane z nią uszczelnianie powierzchni ziemi pod kolejne osiedla zwiększa efekt miejskiej wyspy ciepła oraz powoduje problemy z zagospodarowaniem wód opadowych. Dlatego współczesne osiedla mieszkaniowe muszą sprostać wyzwaniu zapewnienia mieszkańcom wysokiej jakości życia. Efekt ten można osiągnąć dzięki wprowadzaniu na osiedla zieleni, w tym także w postaci dachów zielonych oraz budowy zbiorników wodnych w postaci połączonych systemów zagospodarowania wód opadowych. Kolejnym wyzwaniem jest utrzymanie jakości wody w zbiornikach. W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch materiałów reaktywnych pod kątem ich zastosowania w celu utrzymania poziomu fosforu w wodzie do poziomu poniżej 0,01 mg dm-3. Według wytycznych FLL (2011) dla stawów kąpielowych, jest to zawartość fosforu przy której woda w zbiorniku będzie przejrzysta i atrakcyjna wizualnie. Badania wykazały, że wyprażona opoka okazała się być bardziej efektywnym sorbentem fosforu niż dedykowany temu celowi komercyjny wyrób FerroSorp®.

Cytowanie:

Karczmarczyk A., Bus A., Baryła A. 2015, vol. 12. Wykorzystanie materiałów reaktywnych w systemach zagospodarowania wody opadowej w osiedlach mieszkaniowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ IV (1 (Oct 2015))