Zmiany temperatury różnych form użytkowania zielonego dachu

Słowa kluczowe: zielony dach, kamera termowizyjna, temperatura radiacyjna

Streszczenie:

W miastach temperatura może być o kilka, a nawet kilkanaście stopni wyższa niż na otaczającym je terenie niezurbanizowanym. Powoduje to tzw. efekt miejskiej wyspy ciepła, która jest skutkiem nagrzewania się powierzchni betonowych, asfaltowych i stalowych. Jednym z rozwiązań, które mogą przyczynić sie do zmniejszenia tego zjawiska są zielone dachy. Celem pracy była analiza zmian temperatury na różnie zagospodarowanych powierzchniach dachu (deska, substrat dachowy intensywny, bez okrywy roślinnej, z roślinami (krzewy liściaste -tawuły). Badania prowadzono na terenie zielonego dachu budynku Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pomiar temperatury radiacyjnej wykonywano stosując system termowizyjny Flir SC620. Przeprowadzone badania wykazały, że najmniejsze różnice średniej temperatury pomiędzy powierzchnią pokrytą roślinnością a tarasem wyniosły 1,9oC (w godzinach porannych), natomiast największe 16oC (w godzinach południowych). Pomiary wykonane na powierzchni bez roślin (substrat dachowy) wykazały, że średnia temperatura radiacyjna mieści się pomiędzy średnimi temperaturami z tarasu i krzewów. Uzyskane wyniki porównano z danymi meteorologicznymi (temperatura powietrza, predkośc wiatru).

Cytowanie:

Baryła A., Karczmarczyk A., Siedlicka B. 2015, vol. 12. Zmiany temperatury różnych form użytkowania zielonego dachu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ IV (1 (Oct 2015))