Przykłady wykorzystania narzędzi GIS w procesie scalania i wymiany gruntów

Słowa kluczowe: oprogramowanie GIS, scalanie gruntów, narzędzia wspomagania

Streszczenie:

Proces scalania i wymiany gruntów jest bardzo skomplikowany, czasochłonny i pracochłonny, między innymi z powodu wielkości terenu jakim jest ono obejmowane. Z reguły jest to kilkuset hektarowy obszar, jednej bądź kilku wsi. Efektywne organizowanie nowej struktury obszarowej na tak dużej powierzchni musi być wspomagane przez specjalistyczne narzędzia informatyczne. Dlatego w artykule przedstawiono przykłady wykorzystania narzędzi GIS (Systemów Informacji Geograficznej) w procesie scalania i wymiany gruntów. Narzędzia te mogą być pomocne przy opracowywaniu ogólnego projektu scalenia, szczególnie przy tworzeniu map tematycznych. Następnie przy przygotowywaniu szacunku porównawczego gruntów, gdzie wykorzystać można analizy GIS w postaci nakładania warstw. Z kolei narzędzie agregacji danych umożliwi takie połączenie działek danej jednostki rejestrowej, aby ułatwić okazywanie projektu uczestnikom scalenia. Oprogramowanie GIS pozwala także na trójwymiarową wizualizację danych, którą można wykorzystać również przy okazywaniu projektu scalenia.

Cytowanie:

Basista I. 2015, vol. 12. Przykłady wykorzystania narzędzi GIS w procesie scalania i wymiany gruntów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ IV (1 (Oct 2015))