Modelowanie wypływu wody przez hipotetyczną wyrwę w zaporze zbiornika Rzymówka

Słowa kluczowe: rzeka, suchy zbiornik, wyrwa w zaporze, modelowanie numeryczne

Streszczenie:

Praca dotyczy analizy wypływu wody przez hipotetyczną wyrwę w zaporze suchego zbiornika „Rzymówka" na rzece Kaczawie, który obecnie jest na etapie projektowania. Przeanalizowano dwa warianty rozmycia korpusu zapory: przelanie się wody przez koronę (wariant 1) oraz przebicie hydrauliczne (wariant 2). W modelowaniu uwzględniono różne parametry naruszenia w oparciu o metody parametryczne. Z symulacji wynika, że w przypadku przelania się wody przez koronę powstanie wyrwa o szerokości rzędu 74-78 m, a czas trwania rozmycia będzie w zakresie 0,8-2,1 godz. Natomiast, gdyby wyrwa utworzyła się na skutek przebicia hydraulicznego, jej szerokość wynosiłaby 75 m. Wielkość odpływu wody przez wyrwę oszacowano na poziomie 2337-2597 m3/s dla wariantu 1 oraz 1590-2492 m3/s dla wariantu 2.

Cytowanie:

Bobrowski P., Trybuś P., Kasperek R. 2015, vol. 12. Modelowanie wypływu wody przez hipotetyczną wyrwę w zaporze zbiornika Rzymówka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ IV (1 (Oct 2015))