Charakterystyka cieplno-wilgotnościowa termomodernizowanych przegród w budynkach mieszkalnych na wybranym przykładzie

Słowa kluczowe: ściana, termomodernizacja, przenikanie ciepła, kondensacja pary wodnej

Streszczenie:

W pracy przeprowadzono analizę cieplno-wilgotnościową przegród zewnętrznych termomodernizowanych budynków, zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice. Przeprowadzone badania wykazały duże zróżnicowanie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych istniejących budynków. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych badanych budynków przed termomodernizacją wynosiła w większości przypadków około 1,00 W∙m-2∙K-1. Przeprowadzona termomodernizacja przyczyniła się do obniżenia współczynnika przenikania ciepła przez ściany do około 0,30 W∙m-2∙K-1. Wykonane obliczenia cieplno-wilgotnościowe wykazały duże ryzyko występowania wgłębnej kondensacji wilgoci w nieocieplonych ścianach zewnętrznych. Przeprowadzone termomodernizacje przyczyniły się do wyeliminowania wykraplania się pary wodnej w warstwie nośnej ściany. W wyniku termomodernizacji uległa podwyższeniu temperatura wewnętrznej powierzchni przegród, co znaczenie ograniczyło wykraplanie się pary wodnej wewnątrz przegród i na ich powierzchniach. W wyniku termomodernizacji nastąpiło około 3-krotne zwiększenie oporu cieplnego przegród zewnętrznych w badanych budynkach na terenie gminy Michałowice.

Cytowanie:

Nawalany G., Sokołowski P., Herbut P., Angrecka S. 2015, vol. 12. Charakterystyka cieplno-wilgotnościowa termomodernizowanych przegród w budynkach mieszkalnych na wybranym przykładzie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ IV (1 (Oct 2015))