Analiza produkcji wybranych gatunków warzyw w Polsce oraz grupy produkcyjnej Daukus w latach 2011- 2014

Słowa kluczowe: plonowanie, cebula, kapusta, marchew

Streszczenie:

Celem opracowania jest analiza wybranych gatunków warzyw na podstawie produkcji krajowej oraz jednej z Grup Producentów Warzyw oraz ukazanie trendów produkcyjnych w latach 2011-2014. Dane pozyskane zostały z Głównego Urzędu Statystycznego oraz bezpośrednio z firmy Daukus. W okresie 2011-2013 biorąc pod uwagę produkcję krajową warzyw najwyższe ceny odnotowano w roku 2013, co mogło mieć wpływ na zwiększenie areału i plonu upraw w roku 2014. W firmie ‘Daukus' największą produkcją polową charakteryzował się rok 2014, głównie dzięki zwiększeniu areału oraz korzystnym warunkom meteorologicznym. Ceny warzyw w roku 2014 znacząco spadły przez zwiększenie podaży oraz czynniki polityczne. W produkcji warzyw w Polsce widoczna jest intensyfikacja co oznacza, iż następuje spadek liczby gospodarstw, lecz te które istnieją zwiększają ilości produkowanych warzyw.

Cytowanie:

Fosińska M., Nowicki A., Czart A. 2015, vol. 12. Analiza produkcji wybranych gatunków warzyw w Polsce oraz grupy produkcyjnej Daukus w latach 2011- 2014. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ III (1 (Jul 2015))