Wpływ długotrwałego deficytu wody w podłożu na wybrane parametry fizjologiczne roślin trzech odmian maliny

Słowa kluczowe: Rubus idaeus, fotosynteza, fluorescencja chlorofilu, transpiracja, potencjał wody

Streszczenie:

W doświadczeniu określono wpływ deficytu wody w podłożu na wybrane parametry fizjologiczne roślin trzech odmian maliny (‘Beskid', ‘Laszka', ‘Latham') uprawianych w szklarni. Wykazano zróżnicowanie reakcji poszczególnych odmian maliny na suszę. Deficyt wody w podłożu ograniczył wymianę gazową oraz potencjał wody w liściach roślin. Największą stabilność aparatu fotosyntetycznego (wyrażoną parametrami wymiany gazowej i fluorescencji chlorofilu) w warunkach suszy stwierdzono w przypadku odmian ‘Latham' i ‘Laszka'. Deficyt wody spowodował największe ograniczenie intensywności fotosyntezy u roślin odmiany ‘Beskid'.

Cytowanie:

Klamkowski K., Treder W., Orlikowska T. 2015, vol. 12. Wpływ długotrwałego deficytu wody w podłożu na wybrane parametry fizjologiczne roślin trzech odmian maliny. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ III (1 (Jul 2015))

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice mail:waldemar.treder@inhort.pl tel: 46 8345246

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice