Potrzeby opadowe roślin uprawnych w aspekcie współczesnych zmian klimatu

Słowa kluczowe: globalne ocieplenie, okolice Poznania, wilgotność gleby, temperatura, opady

Streszczenie:

Istotnym skutkiem wzrostu temperatury w procesie globalnego ocieplenia jest możliwość zmniejszania się rolniczej efektywności opadów atmosferycznych, jak również zmiana podstawowych składników bilansu wodnego na skutek wzrostu parowania przy braku wyraźnych tendencji opadów atmosferycznych w umiarkowanych szerokościach Europy. Przedmiotem opracowania jest określenie wartości opadów atmosferycznych, które w okresie suszy przy zakładanym scenariuszu wzrostu temperatury powietrza o 1,0, 1,5 i 2,0°C należy uzupełnić w procesie nawadniania aby nie obniżyło się uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby w stosunku do otychczasowego przeciętnego poziomu. Skonstruowany model regresji krokowej wielokrotnej dla zależności stopnia uwilgotnienia gleby od temperatury powietrza i opadów atmosferycznych dla okolic Poznania i okresu 1981-2000 wykazał, że dla przeciętnej dekady okresu wegetacyjnego (IV-X) są to wartości 2,2, 3,6 i 5,2 mm, natomiast dla całego okresu wegetacyjnego odpowiednio 46, 76 i 109 mm.

Cytowanie:

Ziernicka-Wojtaszek A., Zuśka Z., Piskulak P. 2015, vol. 12. Potrzeby opadowe roślin uprawnych w aspekcie współczesnych zmian klimatu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ III (1 (Jul 2015))