Analiza rynku nieruchomości rolnych na przykładzie wiejskich gmin powiatu krakowskiego

Słowa kluczowe: analiza rynku, cena transakcyjna, gminy wiejskie, grunty rolne

Streszczenie:

Segmentem rynku nieruchomości, który zajmuje czołowe miejsce pod względem aktywności na terenie powiatu krakowskiego, jest rynek nieruchomości rolnych. W segmencie tym działają dwie grupy inwestorów. Grupa pierwsza to inwestorzy nabywający grunty w celu prowadzenia działalności rolniczej oraz grupa druga obejmująca inwestorów, którzy w stosunkowo tanich gruntach rolnych upatrują lokatę kapitału. Różne cele inwestorów powodują często ogromne i właściwie nie dające się wyjaśnić różnice w cenach. Wobec tego, analizując rynek
nieruchomości gruntowych o tym właśnie charakterze, należy wyselekcjonować te transakcje, które dotyczą nabywania gruntów w celach nie związanych z działalnością rolną. W niniejszym artykule przedstawiono analizę gruntów rolnych nabywanych przez pierwszą grupę inwestorów, gruntów które są przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod uprawy polowe z całkowitym zakazem zabudowy oraz tak też użytkowane.

Cytowanie:

Siejka M. 2011. Analiza rynku nieruchomości rolnych na przykładzie wiejskich gmin powiatu krakowskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 03