Modelowanie danych adresowych

Słowa kluczowe: nazewnictwo ulic, system adresowy, przestrzenna baza danych, interoperacyjność

Streszczenie:

Praca przedstawia zadania nałożone na służbę geodezyjną w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej w zakresie ewidencji nazw ulic i numeracji porządkowej nieruchomości w formie cyfrowej. Systemy adresowe, jak wszystkie systemy informacji przestrzennej wykazywać powinny cechy interoperacyjności, czyli automatycznej zgodności z działającymi systemami w administracji publicznej. W pracy zaprezentowano charakterystykę danych adresowych jako informacji przestrzennej oraz ich pożądaną strukturę w środowisku informatycznym. W procesie
tworzenia struktury systemu bazy wykorzystano metodę identyfikacji i normalizacji encji z zastosowaniem diagramów związków encji. Podstawowym zaleceniem projektowym było pełne wykorzystanie danych w systemie Ewidencji Gruntów i Budynków, co zwiększa wartość systemu adresowego.

Cytowanie:

Salata T. 2011, vol. 8. Modelowanie danych adresowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 03