Organizacja struktury ksiąg wieczystych w Polsce

Słowa kluczowe: księga wieczysta, migracja KW, elektroniczna księga wieczysta

Streszczenie:

Księga wieczysta jest podstawowym źródłem informacji o nieruchomościach. Stanowi punkt wyjścia w procesie gospodarowania nieruchomościami, w określaniu stanu prawnego oraz w ustaleniu osoby właściciela lub władającego. Zawiera informacje o ograniczonych prawach rzeczowych związanych z przedmiotową
nieruchomością, w tym o obciążeniach hipotecznych. Księgi wieczyste są przedmiotem zainteresowania wielu branż zawodowych: notariuszy, geodetów, bankowców, inwestorów, rzeczoznawców majątkowych.
Artykuł prezentuje analizę struktury ksiąg wieczystych w Polsce oraz analizę informacji zawartych w tradycyjnych księgach wieczystych. Zawiera także próbę porównania tradycyjnego i nowego ustroju ksiąg wieczystych w Polsce.
Przedstawia ponadto budowę elektronicznej księgi wieczystej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na treści w niej zawarte.

Cytowanie:

Prus B. 2011, vol. 8. Organizacja struktury ksiąg wieczystych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 03