Wpływ nawadniania i fertygacji kroplowej azotem na plonowanie kukurydzy na obszarze szczególnie deficytowym w wodę

Słowa kluczowe: fertygacja, kukurydza, nawadnianie kroplowe, obszary szczególnie deficytowe w wodę

Streszczenie:

Celem badań było potwierdzenie konieczności stosowania nawadniania jako podstawowego zabiegu plonotwórczego w uprawie kukurydzy na obszarze szczególnie deficytowym w wodę, charakteryzującym się glebą bardzo lekką o podłożu przepuszczalnym oraz określenie efektywności fertygacji, w porównaniu z posypową metodą nawożenia azotem. Ścisłe doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2008-2010 na polu doświadczalnym Katedry Melioracji i Agrometeorologii UTP zlokalizowanym w Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy. W okresie badań wystąpiły duże potrzeby nawadniania kukurydzy, wynikające z niedostatecznej ilości i nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych w poszczególnych sezonach wegetacji. Sezonowa dawka nawodnieniowa wyniosła średnio 194 mm. Wyniki badań wykazały, że uprawa kukurydzy na ziarno na obiekcie szczególnie deficytowym w wodę jest celowa tylko pod warunkiem stosowania nawadniania. Na stanowiskach nie nawadnianych plon suchej masy ziarna wyniósł zaledwie 0,87 t.ha-1, nie przekraczając w żadnym roku badań granicy 1 t.ha-1. W warunkach nawadniania kukurydza plonowała na średnim poziomie 6,55 t suchej masy ziarna z 1 ha. Systemem nawadniającym godnym polecenia w uprawie kukurydzy na ziarno jest nawadnianie kroplowe, którego jednostkowy efekt produkcyjny okazał się wyższy, w porównaniu do uzyskanego we wcześniejszych badaniach z deszczowaniem, prowadzonych na tym samym obiekcie. Ponadto system ten umożliwia fertygację, czyli zastosowanie nawozów w formie płynnej razem z nawadnianiem. Zastosowanie fertygacji kroplowej azotem, w porównaniu z nawożeniem posypowym, nie przyniosło spodziewanego istotnego zróżnicowania większości badanych cech kukurydzy. Uzyskane wyniki pokazały jednak istotny wzrost masy tysiąca ziaren oraz wyraźną tendencję do wzrostu plonu ziarna roślin fertygowanych.

Cytowanie:

Żarski J., Dudek S., Grzelak B., Kuśmierek-Tomaszewska R., Rolbiecki R., Rolbiecki S. 2015, vol. 12. Wpływ nawadniania i fertygacji kroplowej azotem na plonowanie kukurydzy na obszarze szczególnie deficytowym w wodę. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ II (1 (Apr 2015))

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz http://wr.utp.edu.pl/melioracja mail:zarski@utp.edu.pl tel: (052) 374 95 37

Kontakt:

ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz http://wr.utp.edu.pl/melioracja mail:dudek@atr.bydgoszcz.pl tel: (0-52) 374 95 37

Kontakt:

ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz http://wr.utp.edu.pl/melioracja mail:grzelak@utp.edu.pl tel: (052) 374 9581

Kontakt:

ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz http://wr.utp.edu.pl/melioracja mail:rkusmier@utp.edu.pl tel: (052) 374 95 37

Kontakt:

ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz http://wr.utp.edu.pl/melioracja mail:rolbr@utp.edu.pl tel: (052) 374 9547

Kontakt:

ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz http://wr.utp.edu.pl/melioracja mail:rolbs@utp.edu.pl tel: (052) 374 9552