Efektywność nawadniania jabłoni w sadzie replantowanym

Słowa kluczowe: Uzyskane wyniki potwierdziły wysoką efektywność nawadniania w sadzie replantowanym. Słowa kluczowe: nawadnianie, zmęczenie gleby, gorczyca

Streszczenie:

Celem badań prowadzonych w latach 2011 - 2013 była ocena wzrostu i plonowania jabłoni w sadzie replantowanym w warunkach zróżnicowanego nawadniania i zastosowania wsiewki z gorczycy białej. Badania prowadzono na jabłoni odmiany Beni Shogun zaszczepionej na podkładce M9. Ocenie poddano dwa czynniki główne zastosowane na glebie zmęczonej. Na dużych poletkach zróżnicowano nawadnianie (kontrola - bez nawadniania, nawadnianie), na małych zastosowanie wsiewki z gorczycy białej (gleba zmęczona, gleba zmęczona + wsiewka gorczycy). Częstotliwość nawadniania oraz ilość dostarczanej wody zależała od przebiegu pogody, a ponadto prowadzono pomiary wilgotności gleby. Wzrost wegetatywny w istotny sposób zależał od nawadniania, natomiast nie zaobserwowano korzystnego wpływy wsiewek z gorczycy białej na obniżenie skutków choroby replantacyjnej. Plonowanie jabłoni rozpoczęło się w trzecim roku po posadzeniu i było zróżnicowane w poszczególnych latach badań. Podobnie jak przy wzroście wegetatywnym, obserwowano także korzystny wpływ nawadniania zarówno na sumę plonu, jak i jakość owoców. Zastosowanie wsiewki z gorczycy białej nie tylko obniżyło uzyskany plon, ale również niekorzystnie wpłynęło na jakość owoców, szczególnie w kombinacji kontrolnej (bez nawadniania).

Cytowanie:

Tryngiel-Gać A., Treder W., Wójcik K., Klamkowski K. 2015, vol. 12. Efektywność nawadniania jabłoni w sadzie replantowanym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ II (1 (Apr 2015))

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice mail:waldemar.treder@inhort.pl tel: 46 8345246

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice