Wpływ sposobu regulowania wilgotności gleby w młodym sadzie brzoskwiniowym na wybrane właściwości fizyczne gleby

Słowa kluczowe: gekompozyt, nawadnianie, sad, gęstość, wilgotność, porowatość gleby

Streszczenie:

Doświadczenie polowe założono w 2012 roku w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Samotworze należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W badaniach prowadzonych w młodym sadzie brzoskwiniowym regulowano wilgotność gleby poprzez nawadnianie oraz wprowadzenie do gleby geokomopozytu. Ocenę wpływu zastosowanych metod na kształtowanie się niektórych właściwości fizycznych gleby w uprawie brzoskwini przeprowadzono wiosną i jesienią 2013 roku, w 1-szym roku owocowania drzew. Gleba na stanowiskach gdzie zastosowano nawadnianie wykazywała się wyższą gęstością objętościową w warstwie wierzchniej. Jednocześnie, w tych samych warunkach stwierdzono niższe wartości dla porowatości ogólnej. Wykorzystanie polimeru żelowego samodzielnie oraz z nawadnianiem spowodowało zmniejszenie gęstości objętościowej gleby w warstwie 15-20 cm. Warstwa gleby nad polimerem i z jednoczesnym zabiegiem nawadniania wyróżniła się istotnie najniższą wartością porowatości kapilarnej. Wprowadzenie geokompozytu do gleby w czasie sadzenia drzew może poprawić zdolność gleby do zatrzymywania wody i jej oszczędnego gospodarowania przez cały okres wegetacji drzew

Cytowanie:

Zawieja J., Gudarowska E., Szewczuk A. 2015, vol. 12. Wpływ sposobu regulowania wilgotności gleby w młodym sadzie brzoskwiniowym na wybrane właściwości fizyczne gleby. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ II (1 (Apr 2015))