Wpływ geokompozytu, nawadniania kroplowego i sposobu sadzenia na jakość drzewek brzoskwini otrzymanych w skróconym cyklu produkcyjnym materiału szkółkarskiego

Słowa kluczowe: brzoskwinia, podkładka z oczkiem, redliny, nawadnianie, geokompozyt, jakość drzewek

Streszczenie:

Przedmiotem badań były jednoroczne drzewka brzoskwini odmiany ‘Saturn' na podkładce Siewka Mandżurska posadzone do sadu w postaci podkładki ze śpiącym oczkiem. Podkładki posadzono wiosną 2012 roku metodą tradycyjną do dołków i w redlinach, w rozstawie 4 x 1,5 m. Czynnikami badań była metoda sadzenia oraz zróżnicowany poziom uwilgotnienia, uzyskany poprzez zastosowanie: nawadniania kroplowego, geokompozytu oraz kombinacji, w której zastosowano geokompozyt z jednoczesnym zmniejszeniem dawki nawadniania o 50%. Geokompozyt o pojemności 1,6 l składał się z superabsorbentu, wewnętrznej siatki z tworzywa sztucznego i zewnętrznej włókniny. Wstępne wyniki badań wykazały przydatność technologii opartej na skróceniu cyklu produkcyjnego materiału szkółkarskiego, poprzez wysadzenie podkładek ze śpiącym oczkiem bezpośrednio do sadu. Wymogiem dla wykorzystania tej metody jest zapewnienie jak najlepszych warunków dla wzrostu okulantów. Korzystne warunki dla rozwoju okulantów brzoskwini w sadzie zapewniło sadzenie w redliny. W warunkach kontrolnych wysoką jakość jednorocznych drzewek brzoskwini uzyskano także przy sadzeniu tradycyjnym. Niezależnie od sposobu sadzenia intensywny wzrost i wysokie parametry jakościowe okulantów zapewniło nawadnianie kroplowe, polecane szczególnie w uprawie redlinowej. Nie stwierdzono wpływu geokompozytu na jakość badanych drzewek brzoskwini

Cytowanie:

Szewczuk A., Gudarowska E., Czaplicka–Pędzich M. 2015, vol. 12. Wpływ geokompozytu, nawadniania kroplowego i sposobu sadzenia na jakość drzewek brzoskwini otrzymanych w skróconym cyklu produkcyjnym materiału szkółkarskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ II (1 (Apr 2015))