Skażenie cieków i zbiorników wodnych przez gatunki Phytophthora

Słowa kluczowe: Phytophthora, szkodliwość, występowanie, detekcja, cieki wodne, zbiorniki

Streszczenie:

Określenie przez Zentmayera Phytophthora spp. jako czynnika destrukcyjnego dla roślin świadczy o bardzo dużej szkodliwości gatunków tego rodzaju. Potwierdzają to dane wskazujące na zagrożenie przez tę grupę patogenów roślin zielnych i zdrewniałych, uprawianych w gruncie i pod osłonami oraz rosnących w warunkach naturalnych. Gatunki rodzaju Phytophthora stwierdzono we wszystkich analizowanych źródłach wody, t.j. w zbiornikach wodnych i kanałach w szkółkach oraz rzekach przepływających przez tereny ogrodnicze, rolnicze i leśne. Z przeprowadzonych badań wynika, że P. plurivora oraz P. cambivora, P. cinnamomi, P. citrophthora, P. cryptogea, P. lacustris i P. megasperma są dominującymi gatunkami w polskich ciekach i zbiornikach wodnych. Uzyskane wyniki potwierdziły chorobotwórczość izolatów Phytophthora uzyskanych z różnych źródeł wody

Cytowanie:

Ptaszek M., Orlikowski L., Treder W. 2015, vol. 12. Skażenie cieków i zbiorników wodnych przez gatunki Phytophthora. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ II (1 (Apr 2015))

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice mail:waldemar.treder@inhort.pl tel: 46 8345246