Uprawa roślin energetycznych ekologicznym kierunkiem rozwoju wsi

Słowa kluczowe: Rośliny energetyczne, produkcja biomasy, oczyszczanie ścieków, energia odnawialna

Streszczenie:

W pracy przedstawiono możliwości uprawy roślin energetycznych oraz przewidywane efekty ekologiczne oraz ekonomiczne. Podkreślono potencjał tkwiący w infrastrukturze wsi polskiej - niewykorzystane budynki gospodarcze, wyłączone z produkcji rolnej tereny, nieza-gospodarowane plony uboczne oraz niewykorzystana siła robocza. Wymieniono rośliny które mogą być przeznaczone na cele energetyczne oraz kierunki ich wykorzystania. Zasygnalizo-wane zostały potencjalne korzyści wynikające z wykorzystania ścieków w nawadnianiu upraw roślin energetycznych oraz istniejące utrudnienia. Opisywane kierunki rozwoju wsi wymagają zaangażowania społeczności lokalnych, organizacji samorządowych oraz środków finansowych

Cytowanie:

Włodek S., Biskupski A., Pawęska K., Sikora J. 2015, vol. 12. Uprawa roślin energetycznych ekologicznym kierunkiem rozwoju wsi. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ I (1 (Mar 2015))