Sytuacja osadniczo-infrastrukturalna i porównanie gmin miejskich i wiejskich w powiecie jeleniogórskim

Słowa kluczowe: wskaźniki, osadnictwo, infrastruktura techniczna

Streszczenie:

Przedmiotem artykułu jest analiza oraz porównanie sytuacji osadniczej i infrastrukturalnej gmin miejskich i wiejskich powiatu jeleniogórskiego w latach 2008-2012. W badaniach zastosowano wskaźniki gęstości-dostępności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, gęstości zaludnienia gminy, gęstości zaludnienia terenów zabudowy mieszkaniowej, udział terenów zabudowy mieszkaniowej w powierzchni gminy ogółem. Analizowane dane dotyczą gmin, bez wyszczególnienia miejscowości. Uzyskane wyniki zostały wykorzystane do wykonania dendrytu podobieństwa gmin w 2012 r., który pokazał podobieństwo gmin miejskich i wiejskich oraz pozwolił na wykrycie gmin odstających.
Badanie wykazało podobieństwo trzech spośród czterech gmin miejskich (Karpacz, Kowary, Piechowice) oraz podobieństwo pięciu gmin wiejskich i jednej gminy miejskiej (Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Szklarska Poręba). Najbardziej odstające gminy pod względem sytuacji osadniczej i infrastrukturalnej to gmina miejska Kowary oraz gmina wiejska Stara Kamienica

Cytowanie:

Mikołajczyk M. 2015, vol. 12. Sytuacja osadniczo-infrastrukturalna i porównanie gmin miejskich i wiejskich w powiecie jeleniogórskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ I (1 (Mar 2015))