Retencja wody opadowej i jej wykorzystanie do nawadniania roślin na przykładzie modeli dwóch gospodarstw roślin ozdobnych w 2014 roku

Słowa kluczowe: produkcja roślin ozdobnych, retencja wody, spływ powierzchniowy, nawadnianie upraw

Streszczenie:

Nawadnianie w produkcji roślin ozdobnych jest jednym z kluczowych czynników gwarantujących prawidłowy wzrost roślin, ich wysoką jakość i zdrowotność. Woda w produkcji roślin dzielona jest na dwa rodzaje: wodę potrzebną do nawadniania, której źródłem są strumienie, studnie, wodociągi. Drugim rodzajem jest woda pochodząca z opadów i nawadniania, której nadmiar trzeba często odprowadzać. Celem przeprowadzonych analiz na przykładzie dwóch modelowych gospodarstw było pokazanie możliwości retencjonowania wody opadowej i wykorzystania jej do nawadniania uprawianych roślin. Do badań wytypowano dwa nowoczesne gospodarstwa z produkcją roślin ozdobnych. Jedno w okolicach Wielunia z przewagą upraw kontenerowych (16ha) drugie w okolicach Bydgoszczy z przewagą upraw pod osłonami (3,9ha). Gospodarstwa przystosowane są do retencjonowania wody opadowej z powierzchni infrastruktury budowlanej i drogowej. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji ustalono, że roczne zapotrzebowanie do nawadniania 1ha upraw kontenerowych przy wydatku jednorazowym od 21 do 22,5 m3 wynosi od 2268 do 2430m3 wody. Upraw pod osłonami przy wydatku jednorazowym od 11,1 do 12,4 wynosi 1451,1 do 1798 m3. W badanych gospodarstwach zgromadzono 23,5 tys. m3 wody - przy rocznych opadach w lokalizacji koło Wielunia 616,8mm i 25,0 tys. m3 wody przy rocznych opadach 547,2mm w lokalizacji koło Bydgoszczy. Ilość zgromadzonej wody pozwoliła na całkowite pokrycie zapotrzebowania na wodę do nawadniania w gospodarstwie koło Bydgoszczy i pokrycie 57,2 % zapotrzebowania na wodę do nawadniania w gospodarstwie koło Wielunia

Cytowanie:

Marosz A. 2015, vol. 12. Retencja wody opadowej i jej wykorzystanie do nawadniania roślin na przykładzie modeli dwóch gospodarstw roślin ozdobnych w 2014 roku. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ I (1 (Mar 2015))