Wpływ ściółkowania gleby na wielkość i jakość plonu papryki słodkiej

Słowa kluczowe: czarna folia, czarna włóknina, tkanina polipropylenowa, plonowanie, papryka słodka, składniki odżywcze

Streszczenie:

Badania przeprowadzono w latach 2007-2009. Doświadczenie założono w czterech powtórzeniach w układzie split-plot. Badano wpływ stosowania czarnych ściółek syntetycznych (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i tkanina polipropylenowa) na plonowanie, długość owoców, grubość perykarpu oraz zawartość wybranych składników odżywczych w owocach dwóch odmian papryki słodkiej: ‘Denis F1' i ‘King Arthur F1'. Rozsadę papryki na miejsce stałe wysadzano w połowie czerwca, w rozstawie 50 x 50 cm. Stwierdzono, że plonowanie papryki zależało od przebiegu warunków pogodowych i było zróżnicowanie w latach prowadzenia badań. Największe plony owoców zebrano z odmiany ‘Denis F1' uprawianej na glebie ściółkowanej czarną folią polietylenową. Najdłuższe owoce zebrano z roślin ściółkowanych włókniną polipropylenową. Najgrubszy perykarp miały owoce odmiany ‘King Arthur F1', którą uprawiano po zastosowaniu ściółkowana folią polietylenową. Ściółkowanie gleby sprzyjało gromadzeniu w owocach papryki kwasu L-askorbinowego oraz cukrów ogółem i redukujących. Wykazano, że ściółkowanie gleby przyczyniło się do obniżenia zawartości suchej masy w owocach badanych odmian papryki słodkiej

Cytowanie:

Franczuk J., Zaniewicz-Bajkowska A., Tartanus M. 2015, vol. 12. Wpływ ściółkowania gleby na wielkość i jakość plonu papryki słodkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ I (1 (Mar 2015))