Analiza odległości gospodarstw agroturystycznych od miejsc istotnych dla turystów w województwie kujawsko-pomorskim

Słowa kluczowe: agroturystyka, wybrane elementy infrastruktury społecznej, walory przyrodnicze, promocja

Streszczenie:

Analizie poddano 10 miejsc ważnych dla turystów z punktu widzenia jakości wypoczynku (las, jezioro, rzekę, komunikację autobusową i kolejową, sklep spożywczy, restaurację, aptekę, punkt medyczny, pocztę, bankomat). Badanie wykazało, że ich odległości od gospodarstw agroturystycznych przedstawiają się zadawalająco. W 346 przypadkach udzielono odpowiedzi na temat lokalizacji wybranych elementów infrastruktury społecznej, zaś w 195 dostarczono wiadomości o walorach przyrodniczych najbliższej okolicy (lasu, jeziora bądź rzeki). Zauważono, że z punktu widzenia organizacji różnych aktywności rekreacyjnych korzystnym aspektem było położenie kwater w niedalekiej odległości od zbiorników wodnych i obszarów leśnych. Odnotowano 50 zagród umiejscowionych koło samego lasu i 30 w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora. Liczba gospodarstw, od których te dwa walory znajdowały się w odległości zaledwie do 100 m zamykała się odpowiednio liczbą 68 (las) i 53 (jeziora). Pełniejszych informacji badani dostarczyli odnośnie miejsc, które mogą uzupełniać podstawowe potrzeby turysty z zakresu skorzystania z komunikacji autobusowej i kolejowej, sklepu spożywczego, restauracji, punktu medycznego, apteki czy bankomatu. W większości były on rozlokowane w przestrzeni do 4 km od miejsca zamieszkania kwaterodawców. Nie poinformowanie potencjalnego klienta o tym czy będzie mógł odpocząć w otoczeniu tak ważnych dla zdrowia psychicznego i fizycznego walorów, jakimi są las, jezioro czy rzeka w zdecydowany sposób obniża jakość promowanej usługi.

Cytowanie:

Cichowska J. 2014, vol. 11. Analiza odległości gospodarstw agroturystycznych od miejsc istotnych dla turystów w województwie kujawsko-pomorskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ IV (2 (Dec 2014))