Naziemny skaning laserowy zapory wodnej w Rożnowie jako narzędzie wspomagające monitoring obiektów hydrotechnicznych

Słowa kluczowe: monitoring zapór wodnych, naziemny skaning laserowy, modelowanie, przekroje z chmury punktów

Streszczenie:

Monitoring i diagnostyka obiektów hydrotechnicznych dostarcza wiedzy z zakresu stanu technicznego obiektu. Głównym celem powyższych procesów jest wyznaczenie oceny tego stanu w określonym momencie użytkowania, poprzez zdefiniowanie jego stabilności i bezpieczeństwa. Diagnoza techniczna, definiowana jest jako zbiór metod i środków do oceny przyczyn ewolucji i konsekwencji zaistniałego stanu technicznego obiektu. W przypadku zapór wodnych, monitoring i diagnostyka opiera się na systemach działaniowych, celowo zaprojektowanych, generujących i przetwarzających informacje, które są podstawą oceny ich stanu technicznego. W niniejszym artykule zaprezentowano możliwość wzbogacenia systemu technicznego monitoringu zapór wodnych o technologię naziemnego skaningu laserowego (TLS - Terrestrial Laser Scanning). Naziemny skaner laserowy jest urządzeniem metrologicznym, które w sposób bezdotykowy dokonuje pomiaru obiektu i zapisuje go w postaci uporządkowanej w przestrzeni chmury punktów. Analizę wspomagania systemu technicznego technologią TLS przeprowadzono dla zapory wodnej w Rożnowie.

Cytowanie:

Biłka P., Zygmunt M., Mitka B. 2014, vol. 11. Naziemny skaning laserowy zapory wodnej w Rożnowie jako narzędzie wspomagające monitoring obiektów hydrotechnicznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ III (1 (Sep 2014))