Kontrola upraw rolnych z wykorzystaniem bezzałogowych systemów latających (UAS)

Słowa kluczowe: dopłaty bezpośrednie, weryfikacja upraw, dane teledetekcyjne, UAS.

Streszczenie:

Obecnie kontrola dopłat bezpośrednich do rolnictwa dotyczy weryfikacji wielkości upraw oraz zachowania odpowiedniej kultury rolnej. Wielkość upraw, określana jest przy użyciu ortofotomapy o niskiej stosunkowo rozdzielczości, odzwierciedlającej stan sprzed kilku lub kilkunastu miesięcy, a nawet lat. Permanentne żądania Komisji Europejskiej dotyczące zwrotu środków przeznaczonych na dopłaty do polskiego rolnictwa, wskazują że stosowane dotychczas metody i procedury kontrolne są niewystarczające. Celem publikacji jest zaprezentowanie optymalnej metodyki kontroli wniosków dotyczących dopłat bezpośrednich do rolnictwa, w oparciu o dane teledetekcyjne i geodezyjne. Dzięki opisanej metodyce możliwa będzie budowa skutecznego i dającego jednoznaczne wyniki systemu kontroli dopłat, budowa i zastosowanie kluczy interpretacyjnych oraz wzorców porównawczych i systemu eksperckiego do analizy danych. Umożliwi to szybką identyfikację i opis techniczny upraw, z uwzględnieniem wielkości i stopnia ich utrzymania. Będzie to możliwe również dzięki wykorzystaniu danych obrazowych z Bezzałogowych Systemów Powietrznych (Latających).

Cytowanie:

Sanecki J., Konieczny J., Klewski A., Stępień G., Wołejsza P., Konieczny K., Beczkowski K. 2014, vol. 11. Kontrola upraw rolnych z wykorzystaniem bezzałogowych systemów latających (UAS). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ II (3 (Jun 2014))