Sezonowa dynamika występowania roztoczy (Acari) glebowych w ściółkowanej zrębkami uprawie truskawki i płacie murawy

Słowa kluczowe: uprawa truskawki, płat murawy, ściółkowanie, zrębki, sezonowa dynamika, Acari, Oribatida

Streszczenie:

Badania zostały przeprowadzone w Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w latach 2011-2012. Dynamikę występowania roztoczy (Acari), ze szczególnym uwzględnieniem mechowców (Oribatida), oceniano wiosną latem i jesienią w płacie murawy oraz rzędach truskawki ściółkowanej zrębkami.
W ściółkowanej uprawie truskawki już na początku badań stwierdzono wysoką liczebność roztoczy - 26,91 tys. osobn. · m-2. Wśród tych pajęczaków wyraźnie dominowały mechowce (98,2%). W zrębkach zagęszczenie roztoczy, a szczególnie mechowców, w trakcie sezonu wegetacyjnego było bardziej wyrównane niż w płacie murawy. Zastosowana w doświadczeniu ściółka stworzyła korzystne warunki środowiskowe dla rozwoju większości mechowców.
Na plantacji truskawki stwierdzono występowanie 12 gatunków mechowców, a w pobliskim płacie murawy było ich 9. W glebie płata murawy w kolejnych terminach badań liczba gatunków tych roztoczy wahała się od 5 do 8. W zrębkach natomiast na początku badań stwierdzono 7 taksonów, a pod koniec cyklu liczba ta wzrosła do 11. Różnice w różnorodności gatunkowej mechowców, obliczone za pomocą wskaźnika s, pomiędzy początkiem a końcem cyklu badań były istotne statystycznie.
W ściółkowanej zrębkami uprawie truskawki, w zależności od terminu badań dominowały następujące mechowce: Ramusella mihelcici - 1., 2. i 4.; Tectocepheus velatus - 3. i 5. oraz Scutovertex sculptus w 6. terminie. Gatunkiem wyraźnie dominującym w płacie murawy (D = 41,4-75,5%) był Punctoribates punctum. Najwyższe zagęszczenie uzyskał on wiosną 2011 r. (35,04 tys. osobn. · m-2).

Cytowanie:

Klimek A., Chachaj B., Sas-Paszt L., Treder W., Tryngiel-Gać A., Błachowicz K. 2014, vol. 11. Sezonowa dynamika występowania roztoczy (Acari) glebowych w ściółkowanej zrębkami uprawie truskawki i płacie murawy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ II (3 (Jun 2014))

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Budynek F www.whbz.utp.edu.pl/ZAiKK.htm mail:(052) 374 9409

Kontakt:

ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz www.utp.edu.pl mail:chachaj@utp.edu.pl

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice mail:lidia.sas@inhort.pl

Kontakt:

ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice www.insad.pl/files/badania_pdf/pracownia_nawadniania_rs.pdf mail:Waldemar.Treder@insad.pl tel: 046 834 52 46

Kontakt:

ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice www.insad.pl/files/badania_pdf/pracownia_nawadniania_rs.pdf

Kontakt:

ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Budynek F www.whbz.utp.edu.pl/ZAiKK.htm