Roztocze (Acari) glebowe rizoboksów z roślinami jabłoni po aplikacji nawozów i wybranych biopreparatów

Słowa kluczowe: rizoboksy z roślinami jabłoni, biopreparaty, bionawozy, Acari, Oribatida

Streszczenie:

Celem badań było określenie liczebności i składu grupowego roztoczy (Acari) oraz składu gatunkowego mechowców (Oribatida) w rizoboksach, w których rosły jabłonie odmian „Topaz" i „Ariwa", a także zbadanie potencjalnego wpływu zastosowanych w doświadczeniu biopreparatów na akarofaunę. Badania zostały przeprowadzone w latach 2011-2012 na bazie doświadczenia szklarniowego założonego w 2009 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach szczepionych na podkładce M-26. Badania akarologiczne prowadzone były w rizoboksach w następującym układzie wariantów: C - kontrola (bez nawożenia), N - nawożenie mineralne (standardowe nawożenie mineralne NPK, w dawkach 70/60/120 kg składnika na ha), O - nawożenie obornikiem (dawka 30 t/ha), M - aplikacja biopreparatu Mycosat (20 g/roślinę + ½ dawki obornika, 2,5 g na rizoboks), H - aplikacja biopreparatu Humus Active 2% + Aktywit PM 1%.
Średnia ogólna liczebność roztoczy w poszczególnych wariantach doświadczenia była dość wyrównana i wahała się w zakresie od 10,70 (w wariancie C) do 12,97 tys. osobn. ∙ m-2 w wariancie z nawożeniem mineralnym. W zbadanym materiale w hierarchii zgrupowań roztoczy bardzo wyraźnie dominowały mechowce, które stanowiły od 73,9 do 91,2% tych stawonogów. Najniższy ich udział stwierdzono w rizoboksach kontrolnych, a najwyższy z aplikacją biopreparatu Humus Active + Aktywit PM (H). Ogółem odnotowano występowanie 6 gatunków mechowców. Najmniejszą liczbę gatunków (2) stwierdzono w rizoboksach kontrolnych, największą natomiast w wariancie M (5). Wśród mechowców zawsze silnie dominował Tectocepheus velatus - D = 89,4-99,1%. Liczebność tego gatunku we wszystkich rizoboksach była wysoka (7,50-11,62 tys. osobn. ∙ m-2), a najliczniej występował w wariancie H.

Cytowanie:

Klimek A., Chachaj B., Sas-Paszt L., Frąc M., Przybył M., Sumorok B., Treder W. 2014, vol. 11. Roztocze (Acari) glebowe rizoboksów z roślinami jabłoni po aplikacji nawozów i wybranych biopreparatów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ II (3 (Jun 2014))

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Budynek F www.whbz.utp.edu.pl/ZAiKK.htm mail:(052) 374 9409

Kontakt:

ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz www.utp.edu.pl mail:chachaj@utp.edu.pl

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice mail:lidia.sas@inhort.pl

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Kontakt:

Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Kontakt:

ul. Waryńskiego 14, 96-100 Skierniewice mail:bsumorok@biol.uni.lodz.pl

Kontakt:

ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice www.insad.pl/files/badania_pdf/pracownia_nawadniania_rs.pdf mail:Waldemar.Treder@insad.pl tel: 046 834 52 46