Ruralizacja jako metoda przeciwdziałania problemom kurczących się miast na przykładzie Görlitz

Słowa kluczowe: ruralizacja, kurczące się miasta, Görlitz

Streszczenie:

Kurczenie się miast jest względnie nowym problemem badawczym. Zmniejszanie się liczby mieszkańców dotyczy coraz większej liczby miast, szczególnie w krajach Europy Zachodniej, Europy Wschodniej i w Stanach Zjednoczonych. Utrzymujący się odpływ mieszkańców powoduje liczne problemy ekonomiczne, społeczne, infrastrukturalne, środowiskowe, planistyczne. Nie istnieją sprawdzone, uniwersalne metody zapobiegania i przeciwdziałania kurczeniu się miast. W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców Görlitz i kilku sąsiadujących wsi dotyczącego proponowanej w artykule ruralizacji obrzeży miasta. Wyniki przeprowadzonego badania i analiz wskazują na potrzebę zmniejszenia granic administracyjnych kurczącego się miasta i przywrócenie jego obrzeżom statusu obszarów wiejskich, w ramach szerszego zastosowania koncepcji ruralizacji jako metody przeciwdziałania negatywnym skutkom kurczenia się miasta. Badanie stanowi kontynuację wcześniejszych analiz wpływu redukcji funkcji granicy państwowej na rozwój miast granicznych Zgorzelca i Görlitz oraz transgranicznego planowania przestrzennego m.in. w tych miastach (Ładysz, 2005, 2008).

Cytowanie:

Ładysz J., Jabłoński W. 2014, vol. 11. Ruralizacja jako metoda przeciwdziałania problemom kurczących się miast na przykładzie Görlitz. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ II (3 (Jun 2014))