Ocena geoportali internetowych powiatów, na wybranych przykładach oraz według ustalonych kryteriów

Słowa kluczowe: informacja geoprzestrzenna, geoportal internetowy

Streszczenie:

Rozwój technologii komputerowych począwszy od lat 90-tych XX wieku, pozwala na prezentowanie zasobów geoinformacyjnych poprzez sieć Internet. Jednym z ciekawszych źródeł danych przestrzennych w Polsce są portale powiatowe. Celem badań było sprawdzenie jakości funkcjonowania geoportali internetowych powiatów na terenie całego kraju oraz ocena wybranego zakresu udostępnianych danych przestrzennych. Badaniem objęto 32 wybrane losowo powiaty, dla których oceniano zasoby informacyjne w trzech kategoriach: przejrzystość, interaktywność oraz dostępność danych. Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku portali powiatowych najbardziej bogata w informacje jest kategoria interaktywność, (Rysunek 5), a następnie kategoria przejrzystość danych. Najniżej oceniona zastała grupa cech związana ze zbiorami danych przestrzennych

 

 

Cytowanie:

Siejka M., Ślusarski M. 2014, vol. 11. Ocena geoportali internetowych powiatów, na wybranych przykładach oraz według ustalonych kryteriów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ II (2 (Jun 2014))