Analiza techniczna i kierunki rozwoju przechowalni warzyw i owoców w rejonie Skalbmierza

Słowa kluczowe: przechowalnie owoców, warzyw, modernizacja

Streszczenie:

Badaniami objęto obiekty przechowalnicze zlokalizowane na trenie gminy Skalbmierz w miejscowościach: Sielec Kolonia, Szarbia Zwierzyniecka i Baranów. Badania szczegółowe polegały na wykonaniu inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej oraz ankietyzacji wybranych obiektów przechowalniczych. Na terenie gminy Skalbmierz dominują chłodnie zwykłe, stanowią one 77% obiektów przechowalniczych wykorzystywanych do przechowywania warzyw i 64% obiektów przeznaczonych do przechowywania owoców. W pracy scharakteryzowano i oceniono rozwiązania architektoniczno-budowlane i materiałowo-konstrukcyjne badanych obiektów. Przeważają tam obiekty naziemne (77% przechowalni warzyw i 72% przechowalni owoców). Ze względu na formę zabudowy najczęściej występującymi obiektami były chłodnie wolnostojące. Przeprowadzona w pracy analiza rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych przegród wykazała, że najwięcej przechowalni miało ściany zewnętrzne 2-warstwowe wykonana z pustaków żużlobetonowych ocieplone styropianem, natomiast stropy o lekkiej konstrukcji z płyt chłodniczych. Ponadto obliczono charakterystyczne dla tego typy obiektów wskaźniki techniczno-użytkowe. Przeprowadzone badania wykazały duże zróżnicowanie wielkości komór przechowalniczych. Wpłynęła na to przede wszystkim adaptacja istniejących budynków inwentarskich i gospodarskich na przechowalnie. Doskonalenie bazy przechowalniczej polegało głównie na powiększeniu potencjału przechowalniczego poprzez oddanie do użytku nowych obiektów
i modernizację istniejących. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że około 55% obiektów przechowalniczych wymaga dalszej modernizacji.

 

 

Cytowanie:

Nawalany G., Herbut P., Sokołowski P. 2014, vol. 11. Analiza techniczna i kierunki rozwoju przechowalni warzyw i owoców w rejonie Skalbmierza. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ II (1 (Jun 2014))