Wstępna analiza możliwości oddziaływania wykształcenia właściciela na infrastrukturę transportową gospodarstwa

Słowa kluczowe: transport, drogi, infrastruktura liniowa, infrastruktura punktowa, wykształcenie rolnika.

Streszczenie:

Przedstawiono wyniki badań dotyczących infrastruktury transportowej (liniowej i punktowej badanych gospodarstw. Wyposażenie w środki transportowe przeliczeniu na 100 ha UR poza grupą o wykształceniu zawodowym w wyższych grupach wykształcenia wyraźnie maleje w miarę wzrostu poziomu wykształcenia. Odległości w transporcie zewnętrznym są znaczne, przy średniej 15,25 km i zróżnicowaniu pomiędzy wydzielonymi grupami 8,03 do 18,82 km nie wykazują związku z wykształceniem właściciela. Średnio 47,42% nawierzchni po których odbywa się transport wewnętrzny to nawierzchnie asfaltowe w średnim stanie, ich udział pomiędzy wydzielonymi grupami waha się od 43,30 do 51,92%. W 63,86% przypadkach dojazd do pola - końcowy odcinek nawierzchni to droga polna, a tylko 7,23% asfaltowa. W tym zakresie najkorzystniejsza sytuacja występuje w grupie rolników z wykształceniem wyższym. Średnio w badanych gospodarstwach jest 20,19 działek (od 15,31 do 26,46 sztuk), jedna działka to przeciętnie1,30 ha. Tylko w 31,33% gospodarstw, na podwórku bezkolizyjnie manewrów zawracania może dokonywać ciągnik z przyczepą. W przypadku samochodów ciężarowych i dostawczych sytuacja jest podobna.

 

 

Cytowanie:

Kokoszka S. 2014, vol. 11. Wstępna analiza możliwości oddziaływania wykształcenia właściciela na infrastrukturę transportową gospodarstwa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ II (1 (Jun 2014))