Ocena infrastruktury obszarów wiejskich Województwa Świętokrzyskiego

Słowa kluczowe: infrastruktura techniczna, obszary wiejskie, grupowanie, waloryzacja

Streszczenie:

Infrastruktura techniczna pełni istotną rolę w procesach restrukturyzacji obszarów wiejskich. Przebieg procesów produkcyjnych oraz wydajność pracy uzależnione są od rozmieszczenia infrastruktury, jej stanu oraz racjonalnego działania wszystkich jej elementów. Jedną z przyczyn marginalizacji obszarów wiejskich jest niedorozwój infrastruktury technicznej. W pracy wyodrębniono jednolite pod względem jakości infrastruktury grupy obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego oraz dokonano próby waloryzacji tych obszarów ze względu na jakość otoczenia infrastrukturalnego.

Cytowanie:

Salamon J., Krakowiak-Bal A. 2013, vol. 10. Ocena infrastruktury obszarów wiejskich Województwa Świętokrzyskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 04 (3 (Dec 2013))