Porównanie plonowania trzech odmian sałaty rzymskiej w uprawie wiosennej i jesiennej na glebie bardzo lekkiej w warunkach fertygacji kroplowej azotem

Słowa kluczowe: nawadnianie kroplowe, fertygacja azotem, odmiana uprawna, gleba bardzo lekka, sałata rzymska

Streszczenie:

W ścisłych doświadczeniach polowych, przeprowadzonych w roku 2011 na glebie bardzo lekkiej w Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy, porównywano reakcję trzech odmian sałaty rzymskiej w uprawie wiosennej i jesiennej na fertygację kroplową azotem. Doświadczenia założono jako dwuczynnikowe w czterech powtórzeniach. Badanymi czynnikami były: dawka azotu podawana w formie płynnej (25 kg N•ha-1, 50 kg N•ha-1), odmiana uprawna (‘Barracuda', ‘Chiquina', ‘Romora'). Fertygację przeprowadzono przy użyciu proporcjonalnego dozownika do nawozów. Wyższy plon handlowy badanych odmian sałaty rzymskiej stwierdzono w uprawie wiosennej. Zwiększenie dawki nawożenia azotowego z 25 kg N•ha-1 do 50 kg N•ha-1 istotnie zwiększyło plon handlowy sałaty. Spośród badanych odmian ‘Romora' wydała wyższy plon w uprawie wiosennej, natomiast w uprawie jesiennej najwyżej plonowała odmiana ‘Barracuda'. Najniżej plonowała odmiana ‘Chiquina'. W uprawie wiosennej uzyskano większą masę główki sałaty. Wyższa dawka azotu wpłynęła na istotne zwiększenie masy główki. Największą masę pojedynczej główki sałaty zanotowano u odmiany ‘Barracuda'. Wyższa dawka azotu spowodowała - przeciętnie dla trzech badanych odmian - zmniejszenie zawartości suchej masy w liściach sałaty w uprawie wiosennej, zaś w jesiennej - zwiększenie. Liście sałaty w uprawie wiosennej cechowały się wyższym poziomem azotanów od uprawianej jesienią. Wyższa dawka azotu wpływała na wzrost poziomu azotanów w liściach sałaty. Odmiana ‘Romora' wykazała najmniejszą skłonność do kumulacji azotanów w liściach.

Cytowanie:

Rolbiecki S., Rolbiecki R., Sositko S., Piszczek P., Knapowski T., Ptach W. 2013, vol. 10. Porównanie plonowania trzech odmian sałaty rzymskiej w uprawie wiosennej i jesiennej na glebie bardzo lekkiej w warunkach fertygacji kroplowej azotem. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 04 (3 (Dec 2013))

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz http://wr.utp.edu.pl/melioracja mail:rolbs@utp.edu.pl tel: (052) 374 9552

Kontakt:

ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz http://wr.utp.edu.pl/melioracja mail:rolbr@utp.edu.pl tel: (052) 374 9547

Kontakt:

ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz http://wr.utp.edu.pl/melioracja

Kontakt:

ul. Bernardyńska 6/8, 85-029 Bydgoszcz http://wr.utp.edu.pl/ mail:ppisz@utp.edu.pl tel: (052) 374 95 33

Kontakt:

ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz www.utp.edu.pl mail:knap@utp.edu.pl

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa http://w3k4.cem.sggw.pl/ mail:wieslaw_ptach@sggw.pl tel: 022 593 5113