Eksperymentalne badania mętności i skuteczności napowietrzania wody w aeratorze rurowym wypełnionym pierścieniami Białeckiego

Słowa kluczowe: stacja uzdatniania wody, aerator rurowy, mętność wody, napowietrzanie wody

Streszczenie:

W artykule przedstawiono analizę wyników badań mętności i zawartości tlenu w wodzie po aeratorze rurowym. Pomiary mętności i zawartości tlenu w wodzie, przeprowadzono w warunkach technicznej eksploatacji stacji uzdatniania wody. Badania obejmowały aerator rurowy z pierścieniami Białeckiego ze stali nierdzewnej o średnicy 12 mm. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem przepływu powietrza przy danym przepływie wody, zawartość tlenu w wodzie i jej mętność wzrasta proporcjonalne. Natomiast wraz ze wzrostem przepływu wody przy danym przepływie powietrza, zawartość tlenu w wodzie i jej mętność maleje.

Cytowanie:

Kalenik M., Morawski D. 2013, vol. 10. Eksperymentalne badania mętności i skuteczności napowietrzania wody w aeratorze rurowym wypełnionym pierścieniami Białeckiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 04 (3 (Dec 2013))