Infrastruktura, układ urbanistyczny Osiedla Nikiszowiec, cudem architektury i pomnikiem historii

Słowa kluczowe: Nikiszowiec, osiedle górnicze, unikatowa architektura, układ urbanistyczny

Streszczenie:

W opracowaniu zwrócono uwagę na unikatową architekturę, układ urbanistyczny, infrastrukturę, ład przestrzenny osiedla Nikiszowiec w Katowicach. To robotnicze osiedle wybudowano dla górników kopalni „Giesche" w latach 1908-1918. Na szczególną uwagę zasługuje logiczna i czytelna kompozycja urbanistyczna tego zespołu. Składa się ono z 9 zamkniętych, różnej wielkości bloków, w których oprócz mieszkań w parterach mieszczą się m.in. sklepy, inne lokale usługowe. Dzięki licznie stosowanym, prawidłowo i ciekawie zaprojektowanym detalom architektonicznym, brak jest w osiedlu monotonii, mimo iż całość wybudowano z czerwonej, surowej cegły, dzięki której zachowano ujednolicony charakter, styl, formę i kolorystykę. Współcześnie, osiedle określane jest mianem „cud architektury" i uznano je za pomnik historii.

Cytowanie:

Gonda-Soroczyńska E. 2013, vol. 10. Infrastruktura, układ urbanistyczny Osiedla Nikiszowiec, cudem architektury i pomnikiem historii. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 04 (3 (Dec 2013))