STRATYGRAFIA TORFOWISKA „BUK KAMIEŃSKI” KOŁO GOLCZEWA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Słowa kluczowe: stratygrafia torfowiska, gatunek torfu, osady podtorfowe, krzywe dynamiczne

Streszczenie:

Zbadano szczegółowo stratygrafię warstwy torfowej i osadów podtorfowych . Dokonano także oceny położenia torfowiska na tle rzeźby terenowej w aspekcie alimentacyjnym. Badania wskazują, ze złoże torfowe „Buk Kamieński jest pochodzenia holoceńskiego. Procesowi torfotwórczemu towarzyszyły zróżnicowane stany uwodnienia z przewagą krótkotrwałego zalewu i stałego dopływu wód gruntowych. Pod względem alimentacyjnym torfowisko posiada charakter soligeniczno-fluwiogeniczny. Badania stratygraficzne wykazały, że w złożu torfowym występuje szereg gatunków torfu typu niskiego i jeden przejściowego. Dominuje torf drzewny, rodzaj olesowy Alnioni, gatunek olchowy Alneti i łozowy Saliceti. Poza tym występują takie gatunki torfów jak: turzycowo-mszysty (Cariceto-Bryaleti), mszysty (Bryaleti), turzycowy (Cariceti), turzycowo-trzcinowy (Cariceto-Phragmiteti) oraz mszarny typu przejściowego torfowcowo-turzycowy (Sphagno-Cariceti). Pod warstwą torfu zalega gytia wapienna oraz organiczna miejscami z wapieniem muszlowym.

Cytowanie:

Lipka K., Stabryła J., Brożek M., Waszczuk M. 2013, vol. 10. STRATYGRAFIA TORFOWISKA „BUK KAMIEŃSKI” KOŁO GOLCZEWA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 04 (1 (Dec 2013))