GROMADZENIE, PRZETWARZANIE ORAZ WIZUALIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA POTRZEBY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Słowa kluczowe: interaktywne aplikacje internetowe, rozwój obszarów wiejskich

Streszczenie:

Interaktywne aplikacje internetowe to pojęcie szerokie. Możliwości ich zastosowań są praktycznie nieograniczone. Dysponując wiedzą, umiejętnościami, oprogramowaniem oraz środkami finansowymi jedynym ograniczeniem może się okazać wyobraźnia zespołu projektowego.Wraz z rozpowszechnianiem się technik i narzędzi komputerowych udostępnianych nieodpłatnie i tworzonych przez społeczności pasjonatów, możliwe staje się tworzenie pełnowartościowych aplikacji przy bardzo niewielkich nakładach finansowych.Jedną z grup funkcjonalności w jakie wyposażyć można aplikacje sieciowe jest gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizacja danych o charakterze przestrzennym. Ich ogromną zaletą jest możliwość upublicznienia opracowań tworzonych na komputerach lokalnie, za pośrednictwem Internetu.Aplikacje sieciowe udostępniane w Internecie mogą być wykorzystywane w codziennej pracy administracji publicznej, wspomagając proces decyzyjny np. w zakresie ochrony środowiska czy zagospodarowania i rozwoju danego obszaru. Z aplikacji tych skorzystać może również społeczność lokalna.W pracy przedstawiono wybrane techniki oraz narzędzia programistyczne, które wykorzystano do przygotowania aplikacji internetowych o różnym stopniu interaktywności. Położono nacisk na możliwe zastosowania praktyczne i przedstawiono wdrożenia w wybranych gminach województwa małopolskiego.

Cytowanie:

Król K., Salata T. 2013, vol. 10. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE ORAZ WIZUALIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA POTRZEBY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 04 (1 (Dec 2013))