Kierunek produkcji gospodarstwa rolniczego a jego infrastruktura transportowa

Słowa kluczowe: transport, drogi, infrastruktura liniowa, infrastruktura punktowa.

Streszczenie:

Przedstawiono wyniki badań dotyczących infrastruktury transportowej (liniowej i punktowej) badanych gospodarstw. Odległości w transporcie wewnętrznym pole - obiekt gospodarczy przy średniej 2,91 km wahają się od od 2,68 km produkcja ogólnorolnicza do 3,53 km produkcja żywca. Przy prawie takiej samej powierzchni w obydwu grupach takie różnice świadczą o niekorzystnym rozłogu pól gospodarstwach o kierunku produkcja żywca. Uwzględniając współczynnik oporów przetaczania w aspekcie ponoszonych nakładów odległość faktyczna, średnio 2,91 km odpowiada odległości przejazdu po nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie 11,08 km.
Średnia wielkość działki ewidencyjnej wynosi 1,30 ha jej zróżnicowanie pomiędzy analizowanymi grupami gospodarstw jest niewielkie. W transporcie wewnętrznym udział dróg o nawierzchni asfaltowej wynosi - średnio 47,42% (najkorzystniejszy w gospodarstwach produkujących żywiec) to bezpośredni wjazd na pole tylko w 7,23% odbywa się z drogi asfaltowej a aż w 63,86% z drogi gruntowej. W obiekcie (podwórko) średnio tylko w 31,33% gospodarstw zestaw ciągnik z przyczepą, 37,35% samochodów dostawczych oraz 35,54% samochodów ciężarowych bez przyczepy ma możliwość bezproblemowego nawrotu o 3600.

Cytowanie:

Kokoszka S., Maternowska W. 2013, vol. 10. Kierunek produkcji gospodarstwa rolniczego a jego infrastruktura transportowa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 03 (3 (Sep 2013))