Prawne oraz ekonomiczne aspekty określania rynkowej i wywłaszczeniowej wartości nieruchomości rolnych wyznaczonych na realizację zadania celu publicznego – analiza przypadku

Słowa kluczowe: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzje o ustaleniu lokalizacji, wywłaszczenie, teren, wartość nieruchomości

Streszczenie:

Artykuł analizuje przebieg wywłaszczenia części nieruchomości rolnej we wsi sąsiadującej z dużym miastem, zrealizowanego w 2009 roku na podstawie de-cyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej - z 2003 roku. W szerszym kontekście przedstawia tło prawne, decyzje i działania organów administracji publicznej oraz konsekwencje dokonanych przesądzeń przestrzennych celem realizacji zadania publicznego. Wskazuje też na możliwości postępowania wy-właszczanego w świetle art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tłem jest faktyczna wartość przedmiotu wywłaszczenia i szczególny przypadek sposobu funkcjonowania prawa w Polsce, zwłaszcza w aspekcie poprawności administra-cyjnej, okresu wydawania decyzji, wyceny nieruchomości oraz pozbawienia wy-właszczanego źródeł utrzymania.

Cytowanie:

Stanek L. 2013, vol. 10. Prawne oraz ekonomiczne aspekty określania rynkowej i wywłaszczeniowej wartości nieruchomości rolnych wyznaczonych na realizację zadania celu publicznego – analiza przypadku. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 03 (2 (Sep 2013))