Zastosowanie wybranych procedur do wykrywania obserwacji nietypowych w ocenie jakości rzek

Słowa kluczowe: obserwacje nietypowe, centralne tendencje, klasyfikacja wód, ocena rzek

Streszczenie:

Wartości odstające są częstym problemem występującym w zbiorze obser-wacji zmiennych ekologicznych i wielokrotnie przyczyniają się do istotnych zmian w końcowej klasyfikacji jakości ekosystemów wodnych. Identyfikacja wartości odstających pozwala ograniczyć różne źródła błędów w monitoringu środowiska, którymi to mogą być człowiek, urządzenia wykorzystywane w badaniach, metoda lub inny czynnik losowy. Niniejsza praca analizuje sposoby weryfikacji wyników w przypadku występowania w nich wartości odstających. W odniesieniu do tego problemu zastosowano wybrane testy statystycznye. Do analiz użyto testów: Q- Dixona, Grubbsa, Hampela, kwartylowy. Testy te były oceniane pod względem czułości detekcji wartości nietypowych. Zbiór danych na którym prowadzone były analizy składał się z comiesięcznych analiz zawartości różnych form azotu oraz fosforu w wodzie. Badania przeprowadzono w 2010 roku na dwóch wielkopolskich rzekach (Głomia i Mogielnica) reprezentujących różny stopień degradacji.

Cytowanie:

Budka A., Kayzer D., Szoszkiewicz K., Pietruczuk K. 2013. Zastosowanie wybranych procedur do wykrywania obserwacji nietypowych w ocenie jakości rzek. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 02 (3 (Jun 2013))