Metodyka utworzenia interaktywnej mapy fragmentu szlaków górskich Beskidu Śląskiego

Słowa kluczowe: mapa interaktywna, szlaki górskie, wycieczki piesze, turystyka górska

Streszczenie:

Mapy turystyczne odgrywają bardzo ważną rolę w uprawianiu turystki gór-skiej. Na ich podstawie turysta orientuje się w otaczającej go przestrzeni, uzyskuje informacje nie tylko na temat swojego położenia, ale również o infrastrukturze turystycznej. Do niedawna mapy turystyczne występowały wyłącznie w formach papierowych, jednakże w dobie kartografii cyfrowej coraz bardziej popularne stały się interaktywne mapy turystyczne. Publikacja przedstawia metodykę utworzenia interaktywnej mapy fragmentu Beskidu Śląskiego. Mapa ta zawiera informacje o schroniskach, szczytach, szlakach górskich a także dodatkowych atrakcjach. Dodatkowym elementem mapy jest Numeryczny Model Terenu oraz animacja po-zwalająca na wirtualny przelot nad pomierzonym fragmentem szlaku.Mapa została opracowana na podstawie pomiarów terenowych, podkładów mapowych pobranych z Geoportalu, obowiązujących instrukcji i wytycznych tech-nicznych, a także literatury związanej z tematyką z zakresu GIS i geodezji. Pierwsza części publikacji ma charakter teoretyczny, opisana zostanie w niej metodyka wykonywanych prac pomiarowych oraz charakterystyka wykorzystanego sprzętu, programów i podkładów mapowych. W drugiej części publikacji zostaną opisane etapy tworzenia projektu w programie Quantum GIS, poczynając od stworzenie interaktywnej mapy, kończąc na animacji a także zasada działania interaktywnej mapy. Interaktywna mapa szlaków górskich Beskidu Śląskiego została wykonana, w taki sposób, aby turysta wybierający się w podróż w Beskid Śląski mógł szcze-gółowo zaplanować trasę wycieczki górskiej oraz zapoznać się z topografią regionu. Natomiast osoba nie mająca możliwości realizacji podróży w Beskid Śląski, mogłaby odbyć wycieczkę wirtualną.

Cytowanie:

Bąk G., Chromik B., Mika M., Salata T. 2013, vol. 10. Metodyka utworzenia interaktywnej mapy fragmentu szlaków górskich Beskidu Śląskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (2 (Jun 2013))