Modelowanie obiektów przemysłowych na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego

Słowa kluczowe: modelowanie 3D, skaning laserowy

Streszczenie:

Nowoczesne technologie pomiarowe, takie jak skaning laserowy, dostarczają informacji o otaczającej nas rzeczywistości w postaci chmur punktów. Jednakże informacja o geometrii obiektów zapisana w tej postaci często jest niepraktyczna z punktu widzenia odbiorcy dokumentacji obiektu. Dlatego też zachodzi potrzeba translacji chmur punktów na modele wektorowe obsługiwane przez oprogramowanie typu CAD. Artykuł przedstawia możliwości zastosowania i wy-korzystania niektórych narzędzi do modelowania 3D dostępnych w oprogramo-waniu Leica Cyclone, jak również uzyskiwane dokładności wpasowania elementów geometrycznych w chmury punktów.

Cytowanie:

Mitka B., Mikołajczyk Ł., Noszczyk T. 2013, vol. 10. Modelowanie obiektów przemysłowych na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (2 (Jun 2013))